De BKR Codering

Geldleningen en andere vormen van krediet worden bijna allemaal geregistreerd bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). Betalingsachterstand en gemiste aflossingen op je lening resulteren in een zogenaamde BKR codering. De BKR codering zegt dus iets over de mate waarin je aan de betalingsverplichtingen van je lening hebt voldaan.

Negatieve bkr codering

disclaimer privacy sitemap ©2018